با استیکر هدف هاتو دنبال کن !

با استیکر هدف هاتو دنبال کن !

هدفاتو و آرزوهاتو دنبال کن ، یادت نره برای زندگی باید یه هیولا باشی :)

آرزوهاتو دنبال کن :)

آرزوهاتو دنبال کن :)

هیچ وقت نذار بقیه بهت بگن نمی تونی

با استیکر تو می تونی :)